news
 

Kompetencje i obowiązki kierownika i dyrektora administracyjnego w zakresie gospodarowania zasobami nieruchomościowymi

22.02.2017, Kazimierz Dolny, 22-24 lutego 2017 r.

PROWADZĄCY: Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA.

PROGRAM:

1. Zasady pozyskiwania i grupowania informacji niezbędnych do stworzenia realnego planu finansowego obiektów na rok następny
- Identyfikacja pozycji kosztowych - instalacji, wyposażenia technicznego. Inwentaryzacja zasobów
- Prawidłowość przygotowania danych do podatku od nieruchomości, opłat z tytułu wieczystego użytkowania
- Ocena możliwości alokacji kosztów na innych użytkowników – najemców, podnajemców
- Ocena potencjalnych przychodów z działalności.
2. Opracowanie uniwersalnego kilkuletniego planu inwestycyjnego dla obiektów publicznych
- Analiza protokołów kontroli okresowych obiektów, zwłaszcza tzw. pięcioletniej, analiz, ocen, raportów firm serwisowych
- Ocena możliwości finansowych
- Sporządzenie zarysu budżetu do decyzji właścicielskich
3. Sposób ujęcia przekonujących informacji związanych z opracowanym planem finansowym.
4. Jedyny atut Zarządcy - realne oszczędności. Polityka związana z gospodarką mediami, rozliczaniem mediów, alokacją wszelkich uzasadnionych kosztów
- Analiza rzeczywistych kosztów eksploatacji, związanych zwłaszcza z dostawą mediów
- Rozliczanie zużycia wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, kosztów uzdatniania powietrza.
- Dobór mocy umownej i zamówionej
- Szczególne obowiązki w zakresie ochrony środowiska (odpady, freony).
5. Tworzenie kluczy alokacyjnych do rozliczania kosztów.
6. Zużycie techniczne obiektów w odniesieniu do działań związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi.
7. Ocena nieruchomości przez kompetentnego zarządcę
8. Prawidłowe prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego


TERMIN I MIEJSCE:

22 – 24 lutego 2017 r.
Hotel Król Kazimierz****
ul. Puławska 86, KAZIMIERZ DOLNY

CENA:

1490 zł netto
(w cenę szkolenia wliczono: wykłady teoretyczne, rozwiązywanie zagadnień praktycznych,
materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, wyżywienie, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym,
relaks w strefie wellness: basen, sauna)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.