news
 

Umowy cywilnoprawne w gospodarowaniu, zarządzaniu i administracji nieruchomościami

21.11.2016, Zakopane 21-23 listopada 2016 r.

PROWADZĄCY:

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości

PROGRAM:

1. Kodeks cywilny i ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – akty prawne regulujące zasady zawierania umów sprzedaży-kupna oraz najmu i dzierżawy pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.
2. Zakres pojęcia umowy sprzedaży, forma umowy, nieruchomości i jej elementy istotne – strony, nieruchomość, cena, warunki szczególne umowy, prawo pierwokupu, prawo odkupu i inne postanowienia umów sprzedaży.
3. Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości – elementy istotne forma i treść oraz przedmiot umowy; skutki prawne zobowiązań przyjętych przez strony w umowie, nakłady na przedmiot umowy i sposoby ich rozliczeń, wzajemne zabezpieczenie interesów stron umowy.
4. Sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości w drodze przetargu – forma i rodzaje przetargów na nieruchomości występujących w systemie prawa polskiego.
5. Zabezpieczenie interesów stron umów sprzedaży, najmu i dzierżawy w praktyce obrotu nieruchomościami – kaucja, weksle, gwarancje, rękojmia, poddanie się egzekucji co do zapłaty określonej kwoty pieniężnej albo co do wydania nieruchomości.
6. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.
7. Wysokość stawki podatku a kategoria i przeznaczenie nieruchomości – części lub całości obiektu budowlanego.
8. Deklaracja podatkowa – obowiązki właściciela nieruchomości/zarządcy nieruchomości.
9. Decyzja o wymiarze podatku – skutki prawne i faktyczne – elementy istotne decyzji a możliwość odwołania od decyzji organu I instancji.
10. Zagadnienie zwolnień podatkowych i umorzenia podatku od nieruchomości.
11. Formy i tryb egzekucji zobowiązań podatkowych.
12. Orzecznictwo WSA i NSA – przykłady.

TERMIN I MIEJSCE:

21-23 listopada 2016 r.
Pensjonat RENESANS***
ul. Chałubińskiego 26, ZAKOPANE


CENA:
990 zł brutto
(w cenę szkolenia wliczono: wykłady teoretyczne, rozwiązywanie zagadnień praktycznych, materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, wyżywienie, kolacja w karczmie regionalnej, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.