news
 

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, zeznanie podatkowe CIT – 8 oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej, po zmianach prawa i orzecznictwa

25.11.2016, Katowice, 24 października 2016 r.
Wrocław, 15 listopada 2016 r.
Poznań, 22 listopada 2016 r.
Gdańsk, 24 listopada 2016 r.
Bydgoszcz, 25 listopada 2016 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM:

1. Dowody źródłowe wspólnoty i prowadzenie ewidencji rachunkowej.
2. Rozrachunki z tytułu mediów do lokali właścicieli lokali, po zmianie ustawy VAT i ustawy o własności lokali. Skutki zmiany art. 45a pr. energ. dla zasad rozliczania mediów z właścicielami lokali (wejście w życie nowych przepisów od 1 października 2016 r.).
3. Rozrachunki z tytułu zwrotu wydatków na "podatek śmieciowy" po zmianie ustawy i według orzecznictwa.
4. Przygotowanie do zamknięcia roku, krok po kroku.
5. Podstawa prawna sprawozdania finansowego według prawa i orzecznictwa. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Jak i kiedy korygować sprawozdanie finansowe? Skutki korekty.
6. Rozliczanie wyniku finansowego. Kto i w jakiej formie decyduje o podziale nadwyżki bilansowej netto lub o pokryciu straty (prawo i orzecznictwo)?
7. Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, dochód podatkowy, podstawa opodatkowania.
8. Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego dot. „gospodarki zasobami mieszkaniowymi” oraz zwolnienia z innych tytułów, w tym z tytułu dotacji. Najnowsze orzecznictwo NSA.
9. Jak przygotować zeznanie podatkowe, krok po kroku. Rozrachunki z organem podatkowym.
10. Korekta zeznania podatkowego. Skutki korekty.
11. Zmiana ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego.

MIEJSCA I TERMINY:

Katowice, 24 października 2016 r.
Wrocław, 15 listopada 2016 r.
Poznań, 22 listopada 2016 r.
Gdańsk, 24 listopada 2016 r.
Bydgoszcz, 25 listopada 2016 r.

godz. 10.00 – 16.00


CENA:

490 PLN brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.