news
 

Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz planowana nowelizacja

28.09.2016, Łódź, 10 sierpnia 2016 r. Poznań, 2 września 2016 r. Kraków, 28 września 2016 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów administracji samorządowej i rządowej, zarządców nieruchomości rolnych, podmiotów prawa - osób fizycznych i prawnych dysponujących nieruchomościami rolnymi na podstawie różnych tytułów prawnych - własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, pośredników w obrocie nieruchomościami i innych osób związanych z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi.

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy – pojęcia: nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego, działalności rolniczej, użytków rolnych, osoby bliskiej.
2. Normy powierzchni gospodarstw rolnych wymienione w ustawie, ograniczające możliwość tworzenia i podziału nieruchomości rolnych.
3. Katalog osób uprawnionych z tytułu ustawowego prawa pierwokupu przewidzianego w ustawie dla osób fizycznych – dzierżawcy, właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości graniczących z nieruchomością bezpośrednio graniczącą z nieruchomością sprzedawaną.
4. Wymóg dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości rolnej jako jedne z warunków koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.
5. Zgoda, forma zgody, organ właściwy i tryb jej uzyskania do podziału i sprzedaży nieruchomości rolnej.
6. Oświadczenia: forma i treść składane przez osoby uprawnione z tytułu prawa pierwokupu inne aniżeli Agencja Nieruchomości Rolnych.
7. Skutki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej wbrew przepisom ustawy – bezwzględna nieważność umowy.
8. Kompetencje ANR w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa.
9. Zakładane zmiany do ustawy związane z obciążaniem nieruchomości rolnych hipoteką uwzględniającą nakłady na nieruchomość.


MIEJSCE I TERMIN:

Łódź, 10 sierpnia 2016 r.
Poznań, 2 września 2016 r.
Kraków, 28 września 2016 r.CENA:

350 PLN brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.