news
 

Zawieranie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym związanych z realizacją inwestycji-umowa o roboty budowlane, umowy zlecenia i umowy o dzieło-kompendium wiedzy inwestora, wykonawcy, zarządcy nieruchomości

01.06.2016, Zakopane, 1-3 czerwca 2016 r.

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji,
prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowychPROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie, podział i rodzaje umów występujących w obrocie gospodarczym w polskim prawie cywilnym, a ich znaczenie prawne i praktyczne dla stron.
2. Umowa o roboty budowlane, umowa zlecenie i umowa o dzieło – elementy istotne, charakterystyka prawna oraz różnice w zakresie skutków prawnych i faktycznych dla inwestora i wykonawcy.
3. Strony umowy - reprezentacja stron umowy - istota i pojęcie – zasady i tryb zawierania umów przez podmioty gospodarcze wraz z kompletną dokumentacją i załącznikami związanymi z umową.
4. Zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających z postanowień umowy, postanowienia szczególne; kary umowne, gwarancje bankowe, weksle – sposoby zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
5. Właściwa interpretacja woli stron i postanowień umownych w trakcie wykonywania umowy przez strony – doktryna i orzecznictwo sądowe.
6. Zmiany istotne w zakresie przedmiotowym umowy o roboty budowlane – zmiana umowy oraz wynagrodzenia i terminu jej wykonania przez strony – zasady i tryb postępowania stron umów – zmiana załączników i innych elementów istotnych umowy.
7. Zmiany wykonawców i podwykonawców – skutki prawne i faktyczne dla inwestora.
8. Zasady i formy dochodzenia roszczeń z zawartych umów przez inwestorów i wykonawców - rodzaje postępowań sądowych; nakazowe, upominawcze i zwykłe.
9. Zabezpieczenie roszczeń strony umowy w formie postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia wydanego na wniosek strony, jako jedna ze skutecznych form na uniknięcie niewypłacalności dłużnika.
10. Skuteczna egzekucja pozasądowa wierzytelności – zagadnienie cesji do praw z wierzytelności i innych praktycznych form zapłaty należności wobec strony umowy.
11. Przedawnienie roszczeń w systemie prawa polskiego związanych z umowami inwestycyjnymi.
12. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z nadzoru na umowami przez inwestorów, inwestorów zastępczych i zarządców nieruchomości.TERMIN I MIEJSCE:

1 – 3 czerwca 2016 r.
Hotel Mercure KASPROWY
ul. Szymoszkowa, ZAKOPANE


CENA:
1090 zł netto
(w cenę szkolenia wliczono: wykłady teoretyczne, rozwiązywanie zagadnień praktycznych, materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, wyżywienie, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym, relaks w strefie wellness)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.