news
 

Prawo budowlane w 2016 r. w praktyce – ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji, planowanych zmian oraz orzecznictwa

22.04.2016, Kraków, 22 kwietnia 2016 r.

PROWADZĄCA: Agnieszka MASŁOWSKA
Radca prawny, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego,
prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno-budowlanegoPROGRAM:

1. Wprowadzenie: zakres stosowania ustawy Prawo budowlane. Omówienie podstawowych pojęć. Prawo do zabudowy.
2. Omówienie problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego – zagadnienia węzłowe (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy krajobrazowej i ustawy o rewitalizacji).
3. Przepisy techniczno-budowlane. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych - procedura.
4. Uczestnicy procesu budowlanego – ich prawa i obowiązki.
5. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
6. Postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę.
7. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Odstąpienie istotne jako przesłanka wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
8. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę.
9. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot-przesłanki. Procedura.
10. Instytucja zgłoszenia.
11. Rozbiórka obiektu budowlanego – pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie rozbiórki.
12. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych.
13. Samowola budowlana.
14. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.
15. Utrzymanie obiektów budowlanych, kontrole.
16. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – procedura zgłoszenia, przesłanki wniesienia sprzeciwu przez organ, legalizacja samowolnej zmiany sposobu użytkowania.
17. Planowane zmiany przepisów.
18. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkoleniaMIEJSCE I TERMIN:

KRAKÓW – 22 kwietnia 2016

CENA:

390 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.