news
 

Harmonogram szkoleń 2016 r.

04.02.2016

Szkolenia trzydnioweGdańsk 13-15.04 prowadząca Krystyna Królewiak – Ciechanowska

„Zarządzanie nieruchomościami w spółdzielni mieszkaniowej w obecnej sytuacji prawnej – aktualne interpretacje i orzecznictwo.
Skuteczna i szybka windykacja – ważnym elementem zarządzania
Ochrona danych osobowych.”

cena 1290 zł netto / osobaGdańsk 13-15.04 prowadzący Adam Kudyk

„Nowelizacja prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność zarządcy za utrzymanie nieruchomości we właściwym stanie technicznym”

cena 1290 zł netto / osoba

Kazimierz Dolny 1-3.06 prowadzący Adam Kudyk

„Zawieranie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym związanych z realizacją inwestycji-umowa o roboty budowlane, umowy zlecenia i umowy o dzieło - kompendium wiedzy inwestora, wykonawcy, zarządcy nieruchomości”

cena 1090 zł netto / osoba

Zakopane 8-10.06 prowadząca Krystyna Królewiak – Ciechanowska

„Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi w obecnej sytuacji prawnej – aktualny stan po zmianach:
- kodeksu cywilnego
- kodeksu postępowania cywilnego
- ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
- ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”

cena 1090 zł netto / osoba


Szczyrk 15-17.06 prowadzący Witold Malinowski

„Bezpieczne przejmowanie nieruchomości do zarządzania. Proces przejmowanie krok po kroku. Audyt i działania naprawcze w zakresie nieruchomości”

cena 1090 zł netto / osoba


Szklarska Poręba 7-9.09 prowadzący Adam Kudyk

„Ustawa dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu – skutki prawne i faktyczne dla właścicieli nieruchomości w związku z możliwością wprowadzenie nowej opłaty reklamowej przez gminy”

cena 1090 zł netto / osoba


Zakopane 12-14.10 prowadząca Krystyna Królewiak – Ciechanowska

„Zarządzanie nieruchomościami w spółdzielni mieszkaniowej w obecnej sytuacji prawnej – aktualne interpretacje i orzecznictwo.
Skuteczna i szybka windykacja – ważnym elementem zarządzania
Ochrona danych osobowych.”

cena 1090 zł netto / osoba

Kazimierz Dolny 23-25.11 prowadzący Witold Malinowski

„Kompetencje dyrektora administracyjnego w zakresie zarządzania portfelem nieruchomości firmowych”

cena 1290 zł netto / osobaSzkolenia jednodniowe(wszystkie terminy oraz miejsca szkoleń podamy na bieżąco na naszej stronie www.meetingfactory.pl)Prowadząca Eugenia Śleszyńska:

1. „Utrzymanie i kontrola budynków. Najnowsze zmiany w prawie budowlanym oraz w innych ustawach. Zmiany prawa dot. zawierania umów o roboty budowlane oraz najnowsze orzecznictwo.”

2. „Dofinansowanie remontów i inwestycji dotacjami i dopłatami – nowe źródła. Warunki dofinansowania. Aspekty prawne i podatkowe.”

3. „Wynajem komercyjny budynków i ich części – aspekty prawne i podatkowe umów najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze.”
4. Rozrachunki publicznoprawne wspólnot mieszkaniowych, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT i innych, po zmianie prawa - od 1 stycznia 2016 r.”

5. „Zeznanie podatkowe CIT – 8 wspólnoty mieszkaniowej, krok po kroku. Korekta zeznania i inne skutki - po zmianie prawa.”

6. „Działalność zarobkowa wspólnoty mieszkaniowej i odsprzedaż mediów a obowiązki z ustawy VAT zwykłego podatnika i podatnika VAT czynnego.”

cena każdego szkolenia 450 zł netto / osoba

Prowadząca Agnieszka Masłowska:

1. „Wycinka zieleni w 2016 r. - omówienie zmienionych przepisów ustawy o ochronie przyrody odnośnie usuwania zieleni, prawidłowej pielęgnacji oraz wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za nielegalną wycinkę, najnowszych orzeczeń oraz problemów praktyki.”

2. „Prawo budowlane w 2016 r. w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji, planowanych zmian oraz orzecznictwa.”

cena każdego szkolenia 390 zł netto / osoba

Prowadzący Adam Kudyk:

1. „Zagadnienie wywłaszczenia i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w systemie prawa polskiego.”

2. „Zmiany w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz stosowanie przepisów ustawy w praktyce.”


3. „Zasady i tryb przejmowania nieruchomości w zarząd przez zarządcę nieruchomości – odpowiedzialność zarządcy za wady fizyczne i prawne nieruchomości – problematyka uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.”

cena każdego szkolenia 390 zł netto / osoba

Prowadzący Witold Malinowski:

1. „Jak prawidłowo wywiązać się z obowiązku prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego? Rola dokumentacji w praktyce zarządczej.”
2. „Jak poradzić sobie z utrzymaniem technicznym obiektów respektując wymagania prawne?”


cena każdego szkolenia 690 zł netto / osoba

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.