news
 

Jak przygotować się do rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej? Procedura i zasady oraz treść uchwał podejmowanych na zebraniach

17.02.2016, Opole, 4 lutego 2016 r.
Warszawa, 5 lutego 2016 r.
Wrocław, 8 lutego 2016 r.
Katowice, 9 lutego 2016 r.
Rzeszów, 16 lutego 2016 r.
Kielce, 17 lutego 2016 r.

Szkolenie przeznaczone dla zarządców, administratorów nieruchomości, pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za zasób mieszkaniowy, deweloperów i ich pracowników, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych i innych osób zajmujących się problematyką rynku nieruchomości
PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji,
prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne podejmowania uchwał zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
2. Podział czynności zarządu na zwykłe oraz przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną.
3. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową.
4. Praktyka i zakres czynności podejmowanych na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz uchwał wspólnoty mieszkaniowej.
5. Właściwa treść uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym.
6. Podstawy prawne i faktyczne zaskarżenia uchwały do Sądu oraz termin do wniesienia skargi do Sądu.
7. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów – protokoły z zebrań wspólnoty jako środki dowodowe ad eventum.
8. Odpowiedzialność zarządcy za stwierdzenie nie istnienia uchwały lub uchylenia uchwały przez Sąd.
MIEJSCE I TERMIN:

Opole, 4 lutego 2016 r.
Warszawa, 5 lutego 2016 r.
Wrocław, 8 lutego 2016 r.
Katowice, 9 lutego 2016 r.
Rzeszów, 16 lutego 2016 r.
Kielce, 17 lutego 2016 r.CENA:

390 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)WIĘCEJ INFORMACJI POD TEL. ORGANIZATORA: 787 224 727, 12 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.