news
 

Prawo i praktyka w zarządzaniu nieruchomościami uczelnianymi. Gospodarka rzeczowo - finansowa. Praktyczne rozwiązania. Prawo i realia

03.02.2016, Kazimierz Dolny, 3-5 lutego 2016 r.

PROWADZĄCY: Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zaangażowany w działalność szkoleniową. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady pozyskiwania i grupowania informacji niezbędnych do stworzenia realnego planu finansowego obiektów uczelnianych na rok następny.
Identyfikacja pozycji kosztowych - instalacji, wyposażenia technicznego, usług obiektów dydaktycznych
Ocena możliwości alokacji kosztów na innych użytkowników – najemców, podnajemców uczelni
Ocena potencjalnych przychodów z działalności pozamerytorycznej
2. Opracowanie uniwersalnego kilkuletniego planu inwestycyjnego dla obiektów publicznych o charakterze dydaktycznym.
Analiza protokołów kontroli okresowych obiektów, zwłaszcza tzw. pięcioletniej, analiz, ocen, raportów firm serwisowych
Ocena możliwości finansowych
Sporządzenie zarysu budżetu do decyzji właścicielskich
3. Sposób ujęcia przekonujących informacji związanych z opracowanym planem finansowym
4. Jedyny atut Zarządcy - realne oszczędności. Polityka związana z gospodarką mediami, rozliczaniem mediów, alokacja wszelkich uzasadnionych kosztów.
Analiza rzeczywistych kosztów eksploatacji, związanych zwłaszcza z dostawą mediów
Rozliczania zużycia wody – opracowanie regulaminu budynku
Rozliczania zużycia energii cieplnej
Rozliczania energii elektrycznej
Rozliczania kosztów uzdatniania powietrza
Dobór mocy umownej i zamówionej
5. Tworzenie kluczy alokacyjnych do rozliczania kosztów.
6. Obmiar powierzchni obiektów a podatek od nieruchomości. Podstawowe zasady.
7. Zużycie techniczne obiektów w odniesieniu do działań związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi.
8. Ocena nieruchomości przez kompetentnego zarządcę.
9. Prawidłowe prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego


TERMIN I MIEJSCE:

3 – 5 lutego 2016 r.
Hotel Król Kazimierz****
ul. Puławska 86, KAZIMIERZ DOLNYCENA:

1390 zł netto
(w cenę szkolenia wliczono: wykłady teoretyczne, rozwiązywanie zagadnień praktycznych,
materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, wyżywienie, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym,
relaks w strefie wellness: basen, sauna, jacuzzi)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.