news
 

Rozrachunki finansowe wspólnoty mieszkaniowej z właścicielami lokali - po zmianie ustawy o własności lokali oraz rozrachunki publiczno-prawne - po zmianie prawa podatkowego i orzecznictwa Prawo, orzecznictwo, praktyka

26.01.2016, Warszawa, 26 stycznia 2016 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych m.in. zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej"


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Istota gospodarki finansowej wspólnoty mieszkaniowej – po zmianach prawa i orzecznictwa.
2. Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej na straży prawidłowości sprawozdawczości finansowej i rozrachunków finansowych.
3. Istota zmiany ustawy o własności lokali, która weszła w życie z dniem 29 sierpnia 2015r.
4. Wpływ cyt. ustawy na rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej i na jej rozrachunki finansowe z właścicielami lokali.
5. Zasady rozliczeń według uchwały Sądu Najwyższego, któremu nadano moc zasady prawnej. Czy fundusz remontowy podlega rozliczeniom finansowym z właścicielami lokali? Czy nadwyżka bilansowa i strata bilansowa podlega rozliczeniu i według jakich zasad?
6. Zasady rozrachunków z właścicielami lokali przed datą zmiany ustawy, tj. przed dniem 29 sierpnia 2015 r., z tytułu:
- zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
- należności z tytułu odsprzedaży poszczególnych mediów dostarczanych do lokali;
- zwrotu wydatków wspólnoty na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Rozrachunki z właścicielami lokali od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy o własności lokali z tytułu:
- zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
- należności z tytułu odsprzedaży poszczególnych mediów dostarczanych do lokali;
- zwrotu wydatków wspólnoty na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Jak przedstawić skutki tych zmian w sprawozdaniu finansowym, w bilansie?
9. Jak dochodzić roszczeń od właścicieli lokali przed i po zmianie ustawy?
10. Rozrachunki publiczno-prawne z organem podatkowym z tytułu podatku dochodowego – stan po zmianach prawa podatkowego i orzecznictwa.
11. Rozrachunki publiczno-prawne z organem podatkowym z tytułu podatku VAT – stan po zmianach ustawy VAT.
12. Rozrachunki publiczno-prawne z organem podatkowym z tytułu „podatku śmieciowego” – stan po zmianach ustawy
13. Odpowiedzialność cywilna i podatkowa wspólnoty mieszkaniowej

MIEJSCE I TERMIN:
WARSZAWA – 26 stycznia 2016 r.
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79
godz. 10.00 – 16.00

CENA:
450 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

WIĘCEJ INFORMACJI POD TEL. ORGANIZATORA: 787 224 727, 12 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.