news
 

Jak przygotować się do rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej? Procedura i zasady oraz treść uchwał podejmowanych na zebraniach

26.01.2016, Poznań, 26 stycznia 2016 r.
Gdańsk, 27 stycznia 2016 r.

Szkolenie przeznaczone dla zarządców, administratorów nieruchomości, pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za zasób mieszkaniowy, deweloperów i ich pracowników, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych i innych osób zajmujących się problematyką rynku nieruchomościPROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji,
prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne podejmowania uchwał zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
2. Podział czynności zarządu na zwykłe oraz przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną.
3. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową.
4. Praktyka i zakres czynności podejmowanych na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz uchwał wspólnoty mieszkaniowej.
5. Właściwa treść uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym.
6. Podstawy prawne i faktyczne zaskarżenia uchwały do Sądu oraz termin do wniesienia skargi do Sądu.
7. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów – protokoły z zebrań wspólnoty jako środki dowodowe ad eventum.
8. Odpowiedzialność zarządcy za stwierdzenie nie istnienia uchwały lub uchylenia uchwały przez Sąd.MIEJSCE I TERMIN:

Poznań 26 stycznia 2016 r.
Gdańsk 27 stycznia 2016 r.
CENA:

390 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)


WIĘCEJ INFORMACJI POD TEL. ORGANIZATORA: 787 224 727, 12 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.