news
 

Zasady i tryb przejmowania nieruchomości w zarząd przez zarządcę nieruchomości – odpowiedzialność zarządcy za wady fizyczne i prawne nieruchomości – problematyka uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe

04.12.2015, Kraków, 4 grudnia 2015 r.

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji,
prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Powołanie zarządcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – formy prawne powołania zarządcy przewidziane w przepisach ustawy.
2. Negocjowanie i zawieranie umowy o zarząd nieruchomością – essentiale negoti umowy.
3. Tryb i forma oraz dokumenty konieczne do prawidłowego przejęcia nieruchomości w zarząd, czynności prawne i faktyczne wykonywane przy przejmowaniu nieruchomości w zarząd.
4. Analiza książki obiektu budowlanego wraz z protokołami i innymi dokumentami prowadzonymi dla nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu ustalenia stanu technicznego obiektu budowlanego.
5. Analiza stanu prawnego nieruchomości na podstawie dokumentów geodezyjnych i ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości i lokali znajdujących się na nieruchomości.
6. Najczęściej występujące wady fizyczne i prawne na nieruchomościach przejmowanych w zarząd – katalog wad.
7. Procedury doprowadzenia nieruchomości do stanu faktycznego i prawnego zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przez zarządcę nieruchomości.
8. Problematyka i zakres podejmowania uchwał przez wspólnotę mieszkaniową na wniosek zarządcy nieruchomości lub zarządu oraz członków wspólnoty – treść i forma uchwał oraz możliwość ich zaskarżenia do SąduMIEJSCE I TERMIN:

KRAKÓW – 4 grudnia 2015 r.
Sala szkoleniowa, ul. Urzędnicza 39/8
godz. 10.00 – 15.00


CENA:

390 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.