news
 

Zagadnienia prawne i faktyczne związane z bieżącym funkcjonowaniem i zarządzaniem mieniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz stosowaniem nowych przepisów prawa budowlanego

21.10.2015, Zakopane, 21 – 23 października 2015 r.

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji,
prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych

PROGRAM:

1. Ogólne zasady zarządzania mieniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r., ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawem budowlanym, a błędy i uchybienia zarządców nieruchomości.
2. Stosowanie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i kodeksu cywilnego w kontekście orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r. sygn. III CZP 122/13 związanego z zarządem mieniem powierzonym oraz praktyczne aspekty zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi wyodrębnionymi w spółdzielniach – praktyka związana z opłatami i umowami cywilnymi zawieranymi pomiędzy ww. podmiotami.
3. Problemy prawne i faktyczne związane ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie przestrzegania przepisów prawa budowlanego z uwzględnieniem zagadnień związanych z zawieraniem umów o roboty budowlane przez zarządców, umów zlecenia wykonania określonych prac – zagadnienia prawne i faktyczne, a zabezpieczenie praw i roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem umowy przez podmioty trzecie – katalog roszczeń zarządcy.
4. Zakres i treść służebności przesyłu na nieruchomościach zarządzanych przez zarządców oraz wysokość wynagrodzenia należnego dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców z tytułu korzystania z nieruchomości wspólnej – zagadnienie prawne i faktyczne – przykłady spraw związanych z ustanowieniem służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie.
5. Praktyczne stosowanie zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlanego przez zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe – przykłady praktyczne i nowe obowiązki związane ze wzorami dokumentów związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.
6. Problematyka sprawowania nadzoru i prawidłowego zarządzania powierzonym mieniem w zakresie odpowiedzialności członków zarządów wspólnot mieszkaniowych i zarządów spółdzielni mieszkaniowych i rad nadzorczych w spółdzielni mieszkaniowych – zagadnienia prawne.
7. Orzecznictwo sądowe związane z zagadnieniami nadzoru i przestrzegania przepisów prawa budowlanego przez podmioty sprawujące zarząd nad mieniem.

TERMIN:

21 – 23 października 2015 r.
Pensjonat RENESANS***
ul. Chałubińskiego 26, ZAKOPANE

CENA:

890 zł netto
(w cenę szkolenia wliczono: wykłady teoretyczne, rozwiązywanie zagadnień praktycznych,
materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, wyżywienie, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.