news
 

Zamknięcie roku 2015 we wspólnocie mieszkaniowej – sprawozdanie finansowe, CIT. Jak i na jakiej podstawie rozliczać wynik finansowy? Jak dokonywać rozrachunków z właścicielami lokali, w tym z tytułu pośredniczenia w dostawie mediów do lokali? Prawo. Orzecznictwo. Praktyka

17.12.2015, Warszawa, 16 grudnia
Łódź, 17 grudnia

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych m.in. zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM:
1. Specyfika zdarzeń i operacji gospodarczych wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej.
2. Podstawa prawna rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej. Techniki księgowe, metody rachunkowości, zamykanie i otwieranie kont księgowych. Sprawdzanie obrotów i sald. Plan kont. Księgowanie na podstawie dowodów źródłowych. Rachunkowość wspólnoty w świetle orzecznictwa.
3. Jak dokumentować działalność statutową a jak działalność zarobkową wspólnoty mieszkaniowej. Sprzedaż towarów i usług a ustawa VAT.
4. Usługa pośredniczenia w dostawie mediów do lokali właścicieli lokali. Czy po zmianie ustawy VAT wspólnoty powinny się zarejestrować jako „podatnicy VAT czynni” (interpretacje podatkowe)? Zasady rozrachunków z tytułu usługi pośredniczenia.
5. Przygotowanie do zamknięcia roku, krok po kroku.
6. Podstawa prawna sprawozdania finansowego według prawa i orzecznictwa. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Rachunek wyników i bilans; krok po kroku.
7. Jak i kiedy korygować sprawozdanie finansowe? Skutki korekty.
8. Wynik finansowy (nadwyżka bilansowa lub strata bilansowa). Kto i w jakiej formie decyduje o podziale nadwyżki bilansowej netto lub o pokryciu straty (prawo i orzecznictwo)?
9. Rozliczenia finansowe z właścicielami wyniku finansowego netto według prawa i orzecznictwa NSA i sądu najwyższego. Jaka jest podstawa księgowania „rozliczenia wyniku finansowego”?
10. Inne rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej, w tym z tytułu „podatku śmieciowego”.
11. Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, dochód podatkowy, podstawa opodatkowania.
12. Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego dot. tzw. „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Najnowsze orzecznictwo NSA.
13. Jak przygotować zeznanie podatkowe CIT-8 i CIT- 8/0, krok po kroku? Rozrachunki z organem podatkowym.
14. Korekta zeznania podatkowego. Skutki korekty.
15. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej


TERMINY:
Warszawa, 16 grudnia

Łódź, 17 grudniaCENA:
450 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.