news
 

Przygotowanie i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych

24.11.2015, Kraków, 28 października
Łódź, 18 listopada
Warszawa, 24 listopada

PROWADZĄCA: Zofia ROGÓŻ
Biegły rewident, lustrator, wieloletni praktyk badania sprawozdań finansowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów w spółdzielniach mieszkaniowych
i wspólnotach mieszkaniowych. Autorka Zakładowego planu kont dla spółdzielni mieszkaniowych, autorka wielu artykułów w czasopismach branżowych. Wykładowca na seminariach dla służb finansowych i zarządzających nieruchomościami
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ustawa o własności lokali, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i ich zastosowanie oraz powiązania z wewnętrznymi uregulowaniami w zakresie z gospodarki finansowej wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi przez spółdzielnie mieszkaniowe na zlecenie oraz wspólnotami wyodrębnionymi ze spółdzielni.
2. Jakie uchwały (we wspólnocie mieszkaniowej), regulaminy (w spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące gospodarki finansowej powinny obowiązywać w/w podmiotach. Szczegółowe rozwiązania w zakresie odpłatności osób posiadających lokale w zasobach wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej.
3. Ustalanie opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych. Sposób prowadzenia ewidencji, rozliczania kosztów i przychodów w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych. Ewidencja działalności pozostałej prowadzonej przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.
4. Zasady ewidencji kosztów remontów, ewidencja funduszu remontowego , uregulowania w zakresie tworzenia funduszu i jego obciążenia oraz ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych. Funkcjonowanie funduszu remontowego w spółdzielniach mieszkaniowych i we wspólnotach mieszkaniowych.
5. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w spółdzielni mieszkaniowej i wspólnocie mieszkaniowej za 2015r. (zastosowanie wprowadzonych zmian w ustawie o rachunkowości).

MIEJSCE I TERMIN:


Kraków, 28 października
Łódź, 18 listopada
Warszawa, 24 listopada

CENA:

450 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.