news
 

Jak prawidłowo wywiązać się z obowiązku prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego? Rola dokumentacji w praktyce zarządczej

11.05.2016, Wrocław, 11 maja 2016 r.Podczas szkolenia dowiecie się Państwo jak prawidłowo i racjonalnie prowadzić dokumentację wymaganą przez Nadzór Budowlany oraz jak zabezpieczyć własną odpowiedzialność na wypadek wykrycia błędów w kontekście przepisów. Jak odpowiednio prowadzoną dokumentacją ochronić interesy Właściciela i swoje interesy jako zarządcy wobec innych uczestników procesu budowlanego? Dla których obiektów należy obowiązkowo prowadzić KOB oraz jak prowadzić zapisy w zależności od typu obiektu? Które informacje w KOB wymagają załączników, jaka powinna być ich forma oraz jak je archiwizować? W jaki sposób dokumentować poszczególne etapy remontów, przebudów oraz wszelkich robót budowlanych?


PROWADZĄCY: Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKAPROGRAM:

1. Najnowsze, istotne zmiany w Ustawie prawo budowlane, przekładające się na procedury kontrolne oraz zakres odpowiedzialności administratora i zarządcy.
2. Określenie charakteru naniesień, ich parametrów technicznych, funkcjonalnych i związanych z wyposażeniem technicznym na potrzeby prowadzenia KOB i procesu zarządzania (m. in. określenia podstawy podatku od nieruchomości).
3. Weryfikacja sytuacji prawnej nieruchomości.
4. Przyjęcie metodologii dokonywania wpisów w taki sposób, aby spełnić wymagania prawne oraz praktyczne. Dobre doświadczenia
5. Ocena stopnia zużycia obiektów dla określenia zmian wartości nieruchomości w czasie. Analiza techniczna i matematyczna. Ćwiczenia praktyczne z tego zakresu. Wykorzystanie pozyskanych informacji do opracowania budżetów operacyjnych i inwestycyjnych.
6. Określenie wymagań i zasad prawidłowego wykonywania protokołów kontroli okresowych oraz przeglądów instalacji.
7. Analiza roli dokumentacji w procesie zarządzania ryzykiem i w trakcie likwidacji szkód.
8. Ocena odpowiedzialności zarządcy lub administratora wobec organów Państwa w zakresie prowadzenia dokumentacji podstawowej.
9. Zasady racjonalnego prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej instalacji obiektowych i archiwizacji zasobów. Wzory dokumentów.

MIEJSCE I TERMIN:


Wrocław 11 maja 2016 r.
ART HOTEL ul. Kiełbaśnicza 20
godz. 10.00 – 16.00


CENA:

* 690 zł netto – dla pierwszej osoby z firmy
* 550 zł netto – dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)


WIĘCEJ INFORMACJI POD TEL. ORGANIZATORA: 694 488 035, 12 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.