news
 

Stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w zarządzaniu nieruchomościami. Zmiany w rejestracji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)

23.07.2015, Katowice, 23 lipca 2015 r.

PROWADZĄCA: Krystyna KRÓLEWIAK-CIECHANOWSKA
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu windykacji, ochrony danych osobowych

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przepisy obowiązujące
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji, przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024)
Rozporządzenie Ministra Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1025)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2014, poz. 1934)
2. Ogólne zasady ochrony danych osobowych
Przedmiot regulacji
Zakres stosowania ustawy
Definicja osoby, danych osobowych i ochrony danych w rozumieniu ustawy
Środki zapewniające ochronę danych
Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Odpowiedzialność karna
4. Ochrona danych osobowych pracowników
Zbiory danych pracowników oraz ich przetwarzanie i dostępność
Ochrona dóbr osobistych pracowników (art. 24 – 30 Kodeksu cywilnego)
Rejestry członków spółdzielni i ich przetwarzanie (art. 30 Prawa spółdzielczego)
5. Windykacja należności a ochrona danych osobowych
Zasady doręczeń korespondencji z dłużnikami
Ochrona praw dłużników (ograniczenia w wyborze do organów spółdzielni)
6. Obowiązki administratorów danych osobowych dotyczące rejestracji danych osobowych
Obowiązek rejestracji zbiorów zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych
Zwolnienia z obowiązku rejestracji


MIEJSCE I TERMIN:

KATOWICE – 23 lipca 2015 r.
EUROPROFES, ul. 3 Maja 13, wejście od ul. Stawowej 10


CENA:

450 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.