news
 

Zasady wynajmu komercyjnego (w tym gabinetów lekarskich) w warunkach działania podmiotów prowadzących działalność leczniczą

23.06.2015, Kraków, 23 czerwca 2015 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, m.in. „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podatek od nieruchomości. Stosowanie przepisów w świetle orzecznictwa”. Wykładowca na studiach podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościamiSzkolenie przeznaczone jest dla podmiotów zajmujących się działalnością leczniczą, w tym dla Samodzielnych Publicznych ZOZ-ów oraz innych podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Do udziału zapraszamy dyrektorów i administratorów szpitali i przychodni oraz wszystkich zainteresowanych.
Podczas wykładu zostaną udzielone odpowiedzi na pytania słuchaczy, w tym:
Jak zorganizować wynajem (przetarg, konkurs ofert, negocjacje, aukcje)?
Jakich dokumentów żądać od oferentów?
Jak powinien wyglądać wzór oferty na wynajem?
Jak zabezpieczyć wierzytelności wynajmującego ze stosunku najmu?
Jakie kryteria stosować przy wyborze najkorzystniejszej oferty?
Jakie czynności powinny poprzedzać przekazanie gabinetu lekarskiego do wynajmu?
Czy można zawierać umowy najmu na czas oznaczony?
Czy wydając przedmiot najmu należy sporządzić protokół i jaka powinna być jego treść?
Czy umowy najmu powinny być jednoskładnikowe czy wieloskładnikowe?
Jak kalkulować stawki czynszu?
Co to są wakacje czynszowe, opusty i bonifikaty, oraz jak je stosować?
Jak indeksować czynsze w czasie wynajmu?
Jak wypowiadać stawkę czynszu?
Jakie rozliczenia finansowe stosować przy obciążaniu najemców mediami dostarczonymi od przedmiotu najmu?
Jak obciążać najemców wydatkami na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Jak rozliczać najemców po ustaniu stosunku najmu?

MIEJSCE I TERMIN

KRAKÓW – 23 czerwca 2015 r.
Hotel SYMPOZJUM, ul. Kobierzyńska 47
godz. 10.00 – 16.00

CENA:

590 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.