news
 

Procedura i zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością z uwzględnieniem zmian w sprzedaży i najmie nieruchomości związanych z nowymi obowiązkami w zakresie sporządzania i przekazywania świadectw energetycznych dla nieruchomości – zmiana w przepisach ustawy z dnia 7 lipca prawo budowlane i kodeksu cywilnego

22.06.2015, Wrocław, 22 czerwca 2015 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla: zarządców nieruchomości, właścicieli nieruchomości, pracowników gmin, powiatów i województw odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami, deweloperów oraz ich pracowników, inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, geodetów i innych uczestników rynku nieruchomości, właścicieli firm budowlanych


PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji,
prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Procedura sprawowania prawidłowego zarządu nieruchomością zgodnie z zasadą należytej staranności przez zarządcę/właściciela nieruchomości – analiza stanu faktycznego i prawnego nieruchomości.
2. Przygotowanie i treść świadectwa energetycznego oraz dokumenty konieczne do zawarcia umowy najmu/sprzedaży nieruchomości wraz z w/w świadectwem charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego zgodnie z nowymi przepisami prawa.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy zmian w prawie budowlanym – zniesienie obowiązku uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę dla części obiektów, rozszerzenie kategorii obiektów podlegających zgłoszeniu, wprowadzenie terminu zawitego dla inwestorów związanego z uzupełnieniem dokumentacji przez zarządcę/zarządy wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej, a wpływ uchwalonych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane na proces inwestycyjny.
4. Odbiory wykonanych prac/robót budowlanych na wykonane prace – tryb, forma i zasady przeprowadzania odbioru prac/robót w celu zabezpieczenia możliwości skutecznego dochodzenia naprawienia szkód.
5. Zmiany w przepisach kodeksu cywilnego związane z nowym zakresem pojęcia rękojmi i gwarancji na nieruchomości od dnia 25 grudnia 2014 r., skutki prawne i faktyczne dla zarządcy nieruchomości/właściciela nieruchomości.
6. Zagadnienie samowoli budowlanej w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego.

MIEJSCE I TERMIN:

WROCŁAW – 22 czerwca 2015
EUROPROFES, Rynek 35CENA:

290 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.