news
 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej egzekucja

30.07.2015, Rzeszów, 30 lipca 2015 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników urzędów gmin, pracowników urzędów miast, pracowników związków międzygminnych, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz wszystkich zainteresowani tematyką szkolenia

PROWADZĄCA: Agnieszka MASŁOWSKA
Radca prawny, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego,
prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno-budowlanego

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Nowa definicja właściciela nieruchomości i jej wpływ na opłatę śmieciową. Problematyka wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Problematyka zamieszkiwania na danej nieruchomości przez część miesiąca, domki letniskowe, hotele, prowadzenie działalności gospodarczej w części lokalu mieszkalnego.
2. Deklaracja - nowe uregulowania w zakresie wzorów deklaracji, dane obligatoryjne i fakultatywne. Podania jakich danych nie może żądać gmina. Korekta deklaracji a nowa deklaracja. Decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta dot. określenia wysokości opłaty śmieciowej (w przypadku niezłożenia deklaracji/deklaracji budzącej wątpliwości).
3. Opłata śmieciowa - uchwały rady gminy dot. opłaty śmieciowej, ustalenie wysokości stawki maksymalnej, różne zasady w przypadku różnych rodzajów nieruchomości i prowadzonej na nich działalności - omówienie ostatnich zmian. Zasady dot. stwierdzania nadpłaty. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej
4. Porozumienie z naczelnikiem US, zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji
5. Przebieg postępowania celem wyegzekwowania opłaty śmieciowej - obowiązek wszczęcia egzekucji po przekroczeniu pewnego progu kwotowego, czy trzeba wysyłać upomnienie, zasady sporządzania i doręczania tytułów wykonawczych, środki prawne przysługujące zobowiązanemu (zarzuty)
6. Poszczególne środki egzekucyjne, jakie może stosować wójt/związek międzygminny, zasady prowadzenia egzekucji z pieniędzy, z wynagrodzenia, z rent i emerytur, z rachunków bankowych itd.
7. Zawieszenie a umorzenie postępowania egzekucyjnego
8. Dyskusja, odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie problemów z praktyki, podsumowanie szkolenia


MIEJSCE I TERMIN:

RZESZÓW – 30 lipca 2015 r
Hotel HETMAN, Langiewicza 29b

CENA:

  350 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.