news
 

Spółdzielnie mieszkaniowe po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015 r. Członkostwo spółdzielni mieszkaniowych, zarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi na tle aktualnego orzecznictwa oraz planowanych zmiano 2015 i co dalej? Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych oraz poszczególnych komórek organizacyjnych – wybrane problemy prawno – organizacyjne i majątkowe na tle orzecznictwa oraz planowanych zmian

01.07.2015, Kazimierz Dolny, 8-10 lipca 2015 r.

PROWADZĄCA: Krystyna KRÓLEWIAK-CIECHANOWSKA
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu windykacji, ochrony danych osobowychChcąc przybliżyć Państwu aktualne problemy spółdzielni mieszkaniowych oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, orzecznictwo sądowe, praktykę i różne interpretacje niektórych przepisów proponujemy szkolenie, które jest przeznaczone dla :

  • zarządów spółdzielni,
  • członków rad nadzorczych,
  • kierowników i pracowników działów organizacyjnych,
  • kierowników i pracowników działów członkowsko-lokalowych oraz pracowników obsługujących organy samorządowe spółdzielni


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. była już wielokrotnie nowelizowana. Każda kolejna nowelizacja niesie za sobą problemy interpretacyjne, które w znacznej części rozwiązywane są przez orzecznictwo sądowe i praktykę.
Znacznie mniej nowelizacji od roku 2000 doczekała się Ustawa Prawo spółdzielcze.
Przed ponad rokiem (7 listopada 2013) do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP 6 artykułów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 2 artykułów Ustawy Prawo spółdzielcze.
TK wydał wyrok 5 lutego 2015 roku odrzucając w zasadniczej części zarzuty posłów.
Kilka przepisów u.s.m. (3) oraz Prawa spółdzielczego (1) sędziowie TK uznali jednak za niekonstytucyjne.
Przekształcenia uwłaszczeniowe w spółdzielniach niosą za sobą poważne problemy przypisania poszczególnych składników majątkowych do mienia osobistego członków bądź właścicieli, mienia wspólnego w nieruchomościach wspólnych i mienia spółdzielczego. Te trzy grupy majątku jakimi zarządza spółdzielnia mieszkaniowa są jednocześnie inne dla każdej grupy mieszkańców spółdzielni. Do tego dochodzi jeszcze podział mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych na członków i tych niebędących członkami, co dodatkowo utrudnia zarządzanie nieruchomościami wspólnymi.

TERMIN I MIEJSCE:

8-10 lipca 2015 r.
HOTEL KRÓL KAZIMIERZ
ul. Puławska 86, KAZIMIERZ DOLNY

CENA:
1290 zł netto
(w cenę szkolenia wliczono: wykłady teoretyczne, rozwiązywanie zagadnień praktycznych,
materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, wyżywienie, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.