news
 

Wycinka zieleni w 2015 r. - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody i orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz nowelizacji przepisów

19.06.2015, Lublin, 19 czerwca 2015 r.

PROWADZĄCA: Agnieszka MASŁOWSKA
Radca prawny, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego,
prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno-budowlanego

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, na usuwanie jakich drzew i krzewów nie trzeba mieć zezwolenia
2. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, zasady współdziałania z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, wojewódzki konserwator zabytków)
3. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.)
4. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, procedura wydawania decyzji (oględziny, postępowanie dowodowe), zasady wnoszenia odwołań
5. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte z linii przesyłowych
6. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni – opłaty natychmiastowe, opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych, ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego
7. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
8. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie bądź usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. stwierdzający niekonstytucyjność przepisów dot. kar-praktyka organów administracji i sądów administracyjnych po wyroku
9. Omówienie planowanej nowelizacji przepisów (ułatwienia dla Spółdzielni Mieszkaniowych/Wspólnot przy składaniu wniosku, zmiany zasad dot. drzew zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę oraz z obowiązku opłatowego, uregulowania dot. stanu wyższej konieczności, wymóg sporządzania planu nasadzeń, zmiany zasad dot. prawidłowej pielęgnacji zieleni, zmiany dot. administracyjnych kar pieniężnych)
10. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

MIEJSCE I TERMIN:

LUBLIN – 19 czerwca 2015 r.
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, ul. Szewska 4

CENA:

290 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

WIĘCEJ INFORMACJI POD TEL. ORGANIZATORA: 787 224 727, 12 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.