news
 

Zamknięcie roku 2014 we wspólnocie mieszkaniowej – sprawozdanie finansowe, CIT-8 oraz inne zagadnienia podatkowe

27.11.2014, Kraków, 27 listopada 2014 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych m.in. zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM SZKOLENIA

1. Odrębność prawna, podatkowa i finansowa wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej.
2. Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej przez wspólnotę mieszkaniową. Przychody i koszty w działalności operacyjnej (bieżącej), oraz w działalności finansowej. Inwestycje wspólnoty w ewidencji rachunkowej.
3. Przychody należne ze sprzedaży towarów i usług w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej. Rewolucja w fakturowaniu. Kiedy podatnik wystawia fakturę VAT a kiedy wystawia „fakturę o węższym zakresie danych”?
4. Przychody należne z usługi pośredniczenia w dostawie mediów do lokali właścicieli. Jak dokumentować i rozliczać usługę pośredniczenia?
5. Wydatki na podatek śmieciowy (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w ewidencji rachunkowej i rozliczeniach.
6. Zamknięcie wstępne i ostateczne ewidencji rachunkowej – krok po kroku.
7. Przygotowanie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej. Rachunek wyników i bilans wspólnoty mieszkaniowej, krok po kroku. Korekta sprawozdania finansowego za lata ubiegłe w ewidencji rachunkowej.
8. Jak przygotować zeznanie podatkowe CIT – 8 ? Ewidencja podatkowa, ustalanie podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz rozrachunki z organem podatkowym. Warunki zwolnienia przedmiotowego od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy) a obowiązek rozliczeń z właścicielami nadwyżki bilansowej (art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali). Korekta zeznania podatkowego.
9. Czyja jest nadwyżka bilansowa i strata bilansowa, wspólnoty mieszkaniowej czy właścicieli lokali? Jak rozliczać wynik finansowy – ujęcie rozliczeń w ewidencji księgowej?
10. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej według Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego. Kto odpowiada za zeznanie podatkowe, podatnik czy firma zarządzająca - zarządca nieruchomości?Miejsce:
KRAKÓW – 27 listopada 2014 r.
EUROPROFES, al. Krasińskiego 10/4

CENA

490 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 12 ] 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.