news
 

Wspólnota mieszkaniowa w systemie prawa polskiego jako podmiot praw i obowiązków – zagadnienia prawne i praktyczne

16.10.2014, Wrocław, 16 października 2014 r.


Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających, sprawujących nadzór nad nieruchomościami, pracowników administracji publicznej, deweloperów i ich pracowników, księgowych, prawników zajmujących się sprawami nieruchomości oraz pracowników odpowiedzialnych za nadzór i prawidłowe funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji,
prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ustawa kodeks cywilny i ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. – akty prawne regulujące powstanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych w systemie prawa polskiego.
2. Zasady reprezentacji małej i dużej wspólnoty mieszkaniowej – pojęcie ułomnej osoby prawnej, zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych, orzecznictwo sądowe, przykłady właściwej i niewłaściwej reprezentacji wspólnot mieszkaniowych.
3. Zasady zawierania umów przez wspólnoty mieszkaniowe – relacja przepisów kodeksu cywilnego a regulacje ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w umowach zawieranych w praktyce przez współwłaścicieli nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe.
4. Odpowiedzialność osób prawnych i fizycznych zawierających umowy bez właściwego umocowania na przykładzie zarządcy nieruchomości.
5. Zmiana i przeniesienie praw z zawartych umów przez osoby reprezentujące właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zagadnienie zgody osób trzecich na cesję praw z umów zawartych przez wspólnoty.
6. Uchwała wraz z pełnomocnictwem do jej wykonania podjęta przez wspólnotę mieszkaniową jako podstawa prawna do reprezentacji wspólnoty przez zarządcę nieruchomości – wady prawne uchwał i pełnomocnictw a odpowiedzialność odszkodowawcza i kontraktowa zarządców nieruchomości.
7. Zasady i tryb prowadzenia negocjacji przez zarządców nieruchomości z podmiotami zewnętrznymi w zakresie reprezentacji wspólnoty – rokowania, złożenie oferty, modyfikacja oferty, zawarcie umowy.
8. Wybrane orzecznictwo sądowe związane ze wspólnotami mieszkaniowymi i umowami zawieranymi przez wspólnoty i zarządcę nieruchomości.

MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA

WROCŁAW – 16 października 2014
ART HOTEL, ul. Kiełbaśnicza 20
godz. 10.00 – 16.00

CENA SZKOLENIA

450 zł
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 12 ] 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.