news
 

Książka Obiektu Budowlanego. Zagadnienia prawne i praktyczne

14.10.2014, Kraków, 14 października 2014 r.

PROWADZĄCY: Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zaangażowany w działalność szkoleniową . Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA oraz członek Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Analiza zmian w ustawie prawo budowlane
2. Zasady prowadzenia KOB
· podmiot odpowiedzialny za prowadzenie
· zasady prowadzenia
· jaka dokumentacja powinna być obowiązkowo dołączona do KOB?
· jak określić dane techniczne obiektu?
3. Metodologia dokonywania wpisów
4. Ocena stopnia zużycia obiektów – ćwiczenia praktyczne
5. Zasady prawidłowego wykonywania protokołów kontroli okresowych
6. Przeglądy techniczne i kontrole okresowe – kto i jak może je wykonywać. Omówienie załączników do kontroli okresowych rocznych i 5 – letnich
7. Rola protokołów w procesie likwidacji szkód
8. Odpowiedzialność zarządcy/właściciela w zakresie prowadzenia dokumentacji podstawowej
· jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany i jaka odpowiedzialność za użytkowany obiekt spoczywa na właścicielu i zarządcy zgodnie z najnowszymi wytycznymi NB i zapisami Prawa Budowlanego?
· jakie są wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku?
· plany sytuacyjne, opracowania techniczne dotyczące obiektu, protokoły odbioru robót remontowych oraz protokoły awarii i katastrof budowlanych – co i w jakim zakresie należy dodatkowo umieścić w KOB wg aktualnych wytycznych NB
9. Zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej instalacji obiektowych

MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA

KRAKÓW – 14 października 2014
EUROPROFES, al. Krasińskiego 10/4
godz. 10.00 – 16.00

CENA SZKOLENIA

490 zł netto
(cena szkolenia zawiera: wykłady teoretyczne, rozwiązywanie zagadnień praktycznych,
materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, imienne certyfikaty,
indywidualne konsultacje z ekspertem)


WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 12 ] 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.