news
 

VAT 2014 - rewolucyjne zmiany w obowiązkach podatkowych

11.03.2014, Katowice, 11 marca 2014 r.

Skutki zmian dla podatników VAT, w tym dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, nieruchomości gminnych oraz prywatnych, w odniesieniu do wynajmu/dzierżawy oraz świadczenia usługi pośredniczenia w dostarczaniu mediów. Ważne zmiany w fakturowaniu sprzedaży towarów i usług. Rewolucyjne zmiany przy zwrocie wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy; czy zwrot wydatków powinien być udokumentowany rachunkiem (fakturą)?


PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych m.in. zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM SZKOLENIA

1.Zdarzenia i operacje gospodarcze w ewidencji rachunkowej podatników, w tym wspólnoty mieszkaniowej.
2.Sprzedaż towarów i usług, w tym odsprzedaż mediów z tytułu usługi pośredniczenia w dostawie mediów do lokali. Udokumentowanie transakcji sprzedaży rachunkami (fakturami przez podatnika VAT czynnego). Kiedy nie wystawia się nabywcy rachunków (faktur)?
3.Prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług przez zwykłego podatnika i podatnika VAT czynnego. Uproszczona ewidencja sprzedaży. Pełna ewidencja sprzedaży (rejestr sprzedaży i rejestr zakupów).
4.Czynności niebędące sprzedażą towarów i usług. Zwrot wydatków poniesionych w imieniu nabywcy i na jego rzecz, według nowych przepisów. Jak potraktować czynności obciążenia należnościami z tytułu pokrycia kosztów podatku śmieciowego? Czy zwrot wydatków powinien być udokumentowany rachunkiem (fakturą)?
5.Podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku VAT. Ważne zmiany w art. 113 u.p.t.u. Rejestracja podatkowa. Jak deklarować w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R metody rozliczeń z organem podatkowym?
6.Zwolnienie przedmiotowe od podatku VAT a zwolnienie podmiotowe. Czy wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo wpływa na wyczerpanie kwoty limitu 150 000 zł?
7.Zakres zwolnienia z obowiązku posiadania kas rejestrujących, w tym w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych.
8.Stawki podatku VAT. Fakturowanie po zmianach. Obrót podatkowy VAT. Czy podstawę opodatkowania stanowią również opłaty i podatki? Podstawa opodatkowania – ważne zmiany. Korygowanie faktur.
9.Zasady refakturowania, w tym przy usłudze pośredniczenia w dostawie mediów do lokali. Podstawa opodatkowania przy refakturowaniu.
10.Obowiązek podatkowy podatników, w tym małych podatników rozliczających się metodą kasową. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w warunkach szczególnych?
11.Deklaracje VAT. Zasady rozliczeń z organem podatkowym. Zakres zakazu obniżania podatku należnego o podatek naliczony. Prawa i rygory związane z nieściągalnymi wierzytelnościami. Zapłata podatku VAT.
12.Związek obrotu podatkowego z tytułu sprzedaży z podatkiem dochodowym od osób prawnych
13.Terminy przechowania dokumentów według Ordynacji podatkowej. W jakiej formie można przechowywać faktury?
14.Odpowiedzialność podatkowa i karna skarbowa podatników.

MIEJSCE I TERMIN

11.03 2014 r.
EUROPROFES, ul. 3 Maja 13, Katwice
wejście od ul. Stawowej 10 (godz. 10.00-16.00)Cena:

350 zł/netto (430,50 zł brutto)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.