news
 

Jak przygotować sprawozdanie finansowe i zeznanie podatkowe CIT-8 dla wspólnoty mieszkaniowej

25.02.2014, Warszawa, 25 lutego 2014

Praktyczne wskazówki do prowadzenia ewidencji rachunkowej i ewidencji podatkowej. Dochód podatkowy a strata podatkowa, rozliczenia. Jak rozliczać usługę pośredniczenia w dostawie mediów do lokali właścicieli? Jak rozliczać wynik finansowy wspólnoty mieszkaniowej i jak księgować rozliczenie wyniku finansowego? Prawo, orzecznictwo, praktykaPROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA

Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych m.in. zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej"


PROGRAM SZKOLENIA

1.Działalność statutowa i działalność zarobkowa wspólnoty mieszkaniowej (sprzedaż i odsprzedaż) . Zdarzenia gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej w ewidencji rachunkowej i w ewidencji podatkowej.
2.Sprzedaż towarów i usług i odsprzedaż mediów a ustawa VAT. Pośrednictwo w dostawie mediów do lokali właścicieli. Jak i kiedy rozliczać usługę pośredniczenia w dostawie mediów? Rachunki i faktury. Rozliczenia.
3.Czy obciążenia właścicieli lokali podatkiem śmieciowym są obrotem podatkowym wspólnoty mieszkaniowej?
4.Ustalanie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej i rozliczanie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej. Zasady księgowania i rozrachunków.
5.Jak ustalać podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych? Kiedy dochód podatkowy, a kiedy strata podatkowa? Zasady zmniejszania dochodu podatkowego o dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Sporządzanie CIT -8 i CIT – 8/0, krok po kroku. Korekta zeznania podatkowego i jego skutki.
6.Rozliczenia finansowe z właścicielami lokali, w tym z tytułu dostawy mediów do lokali. Rozliczenia roczne i śródroczne.
7.Zmiany przepisów podatkowych w roku 2014.


MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA

WARSZAWA – 25 lutego 2014
EUROPROFES, ul. Czerska 14
godz. 10.00 – 16.00

CENA SZKOLENIA

350 PLN/netto
(w cenę szkolenia wliczono: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, przerwy kawowe,
indywidualne konsultacje z ekspertem)

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 12 ] 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.