news
 

Wspólnoty mieszkaniowe w praktyce zarządcy / administratora. Zasady i tryb powstawania wspólnot mieszkaniowych w ramach spółdzielni mieszkaniowych, gmin i TBS oraz problemy prawne i praktyczne występujące w praktyce funkcjonowania wspólnot

16.12.2013, Warszawa, 16 grudnia 2013 r.

PROWADZĄCY: Adam KUDYK

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną rynku nieruchomości, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury


PROGRAM SZKOLENIA1. Zasady i tryb wydzielania wspólnot mieszkaniowych w ramach spółdzielni mieszkaniowych, gmin i TBS – podstawy prawne, orzecznictwo i doktryna.

2. Prawa i obowiązki spółdzielni mieszkaniowych, gmin i TBS wobec nowych wspólnot mieszkaniowych.

3. Zasady i tryb funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w ramach spółdzielni mieszkaniowych, gmin, TBS.

4. Postanowienia statutu wspólnoty mieszkaniowej i regulaminu funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej istotne dla zarządców nieruchomości.

5. Zasady i tryb zwoływania zebrań wspólnoty mieszkaniowej – powiadomienia członków wspólnoty oraz udział w zebraniu wspólnoty pełnomocników.

6. Sposoby i formy głosowania zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a podstawowe błędy i uchybienia popełniane przez zarządców.

7. Podstawy prawne zaskarżenia uchwał wspólnoty mieszkaniowej.

8. Orzecznictwo sądowe w zakresie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.
MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIAWarszawa– 16 grudnia 2013

EUROPROFES, ul. Czerska 14,

godz. 10.00 – 16.00

CENA SZKOLENIA350 PLN/netto

(w cenę szkolenia wliczono: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, przerwy kawowe,

indywidualne konsultacje z ekspertem)WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 12 ] 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.