news
 

Zamknięcie roku 2013 we wspólnocie mieszkaniowej – sprawozdanie finansowe, CIT oraz inne zagadnienia

27.11.2013, Wrocław, 27 listopada 2013 r.

Prowadząca: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych m.in. zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM SZKOLENIA

1. Specyfika zdarzeń i operacji gospodarczych wspólnoty mieszkaniowej. Działalność statutowa i zarobkowa. Jak dokumentować operacje gospodarcze?
2. Jak prowadzić ewidencję rachunkową wspólnoty mieszkaniowej? Podstawa prawna rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej – art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Informacje na NIP-2. Techniki księgowe, metody rachunkowości, księgowanie, sprawdzanie obrotów i sald. Plan kont.
3. Rozliczenia z tytułu odsprzedaży mediów (usługa pośredniczenia w dostawie mediów a dowody księgowe w ewidencji rachunkowej).
4. Przygotowanie do zamknięcia roku, krok po kroku. Badanie zgodności zapisów księgowych w ewidencji syntetycznej i analitycznej.
5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Rachunek wyników i bilans krok po kroku. Jak wyceniać aktywa i pasywa? Jak ustalać wynik finansowy?
6. Ewidencja rachunkowa podstawą do rozliczeń podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych. Zasady podatkowe. Najnowsze orzecznictwo NSA w kwestii „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”. Sporządzanie zeznania podatkowego CIT -8 i CIT – 8/0, krok po kroku.
Zagadnienia szczegółowe: czy zaliczki na pokrycie kosztów zarządu wpłacane przez właścicieli lokali użytkowych zaliczane są do źródła związanego z gospodarką zasobami mieszkaniowymi? Czy odsetki od lokat zaliczane są do gzm? Skutki nieprzeznaczenia dochodu zwolnionego z podatku dochodowego na cele związane z gzm. Inwestycje i modernizacje w aspekcie podatku dochodowego. Kto odpowiada za złożenie zeznania podatkowego.
7. Zatwierdzanie wyniku finansowego i rozliczenia finansowe z właścicielami wyniku finansowego netto według prawa i orzecznictwa NSA i Sądu Najwyższego. Jaka jest podstawa księgowania „rozliczenia wyniku finansowego”?
8. Rozliczenia z właścicielami lokali z tytułu odsprzedaży mediów i z tytułu wydatków poniesionych na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak dokumentować obciążenia z tytułu dostawy mediów a jak z tytułu wydatków na „podatek śmieciowy”?
9. Ważne zmiany w przepisach podatkowych, Ordynacji podatkowej, ustawie VAT i podatku dochodowym od osób prawnych.
10. Odpowiedzialność prawna i podatkowa wspólnoty mieszkaniowej.

MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA

WROCŁAW – 27 listopada2013
ART HOTEL, ul. Kiełbaśnicza 20
godz. 10.00 – 16.00

CENA SZKOLENIA

350 PLN/netto
(w cenę szkolenia wliczono: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, przerwy kawowe,
indywidualne konsultacje z ekspertem)

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 12 ] 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.