news
 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zasady postępowania z odpadami, regulaminy rozliczeń

30.09.2013, Kraków, 30 września 2013 r.

Szkolenie polecane jest pracownikom urzędów, przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów, wytwórcom oraz posiadaczom odpadów, właścicielom i zarządcom nieruchomości. Szkolenie posłuży poszerzeniu wiedzy z dziedziny gospodarowania odpadami komunalnymi (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

PROWADZĄCY: Radosław WASILEWSKI
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wieloletni praktyk w zarządzaniu budynkami mieszkalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi; współtwórca aktów prawnych z zakresu czystości i porządku; w latach 2007-2011 urzędnik samorządowy wyższego szczebla oraz dyrektor firmy zajmującej się utrzymaniem czystości, porządku i gospodarką odpadami. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń z zakresu ochrony środowiska, gospodarowania nieruchomościami, prawa administracyjnego.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
■ zakres ustawy ■ adresaci ustawy ■ nowelizacja ustawy z 2012 r., tzw. „ustawa śmieciowa”
2. Ustawa o odpadach
■ zakres ustawy ■ najnowsze zmiany (definicje)
3. Obowiązki gminy w zakresie utrzymania czystości oraz gospodarki odpadami
■ utrzymanie czystości i porządku terenów publicznych ■ gospodarka odpadami ■ selektywna zbiórka odpadów
4. Regulamin utrzymania czystości i porządku
■ zakres ■ tryb uchwalania i konsultacji ■ dobre praktyki
5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami
■ odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów ■ wydawanie zezwoleń ■ przetargi ■ sprawozdawczość
6. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości
■ odpady stałe i płynne ■ utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości ■ pozbywanie się śmieci według nowych zasad
7. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów
■ kompetencje poszczególnych podmiotów ■ kary

MIEJSCE I TERMIN:

KRAKÓW – 30 września 2013
EUROPROFES, al. Krasińskiego 10/4
godz. 10.00 – 16.00

CENA SZKOLENIA

350 PLN/netto
(w cenę szkolenia wliczono: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, przerwy kawowe,
indywidualne konsultacje z ekspertem)

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 12 ] 292 64 84
e-mail: szkolenie@meetingfactory.pl, fax: [ 12 ] 380 15 79

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.