news
 

Jak poradzić sobie z utrzymaniem technicznym obiektów respektując wymagania prawne?

16.09.2013, Warszawa, 16 września 2013 r.

PROWADZĄCY: Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Zaangażowany w działalność szkoleniową . Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA oraz członek zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przejmowanie nieruchomości do procesu zarządzania zasobami technicznymi.
2. Identyfikacja sytuacji prawnej obiektu.
3. Stworzenie planowej gospodarki zasobami dokumentacyjnymi – archiwizacja dokumentów, sposób numeracji i katalogowania (wszystkie instalacje obiektowe).
4. Nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa i konsekwencje wynikające z ich nierespektowania. Omówienie pod kątem kontroli prowadzonych przez straż pożarną i nadzór budowlany.
5. Przeglądy techniczne i kontrole okresowe – kto i jak może je wykonywać. Omówienie załączników do kontroli okresowych rocznych i 5 – letnich.
6. Sposób protokołowania zdarzeń i rola protokołów jako zabezpieczenia w sytuacjach roszczeniowych, odszkodowawczych i dokumentujących wywiązywanie się z obowiązków wobec prawa i właściciela.


MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA:

WARSZAWA – 16 września 2013
EUROPROFES, ul. Czerska 14
godz. 10.00 – 16.00

CENA SZKOLENIA:

350 PLN/netto
(w cenę szkolenia wliczono: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, przerwy kawowe,
indywidualne konsultacje z ekspertem)


WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 12 ] 292 64 84
e-mail: szkolenie@meetingfactory.pl, fax: [ 12 ] 380 15 79

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.