news
 

Procedura i zasady podejmowania uchwał przez wspólnotę mieszkaniową przy udziale zarządcy / administratora oraz tryb i forma zaskarżania uchwał do Sądu przez członków wspólnoty

11.07.2013, POZNAŃ, 11 lipca 2013

PROWADZĄCY: Adam KUDYK

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych,były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie, forma i rodzaje uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
2. Zasady i formy liczenia głosów nad głosowanymi projektami uchwał przez zarząd wspólnoty lub zarządcę nieruchomości/administratora, a tryb i forma zwołania zebrania wspólnoty mieszkaniowej.
3. Pojęcie i rodzaje oraz forma pełnomocnictw do głosowania udzielanych przez członków wspólnoty mieszkaniowej – pełnomocnictwa ogólne i szczególne – orzecznictwo sądowe.
4. Analiza dokumentów związanych z zebraniem wspólnoty, jako istotna przesłanka do wniesienia skargi na podjętą uchwałę wspólnoty mieszkaniowej – zawiadomienia o zebraniu, protokół z zebrania, protokół z głosowania nad uchwałą, pełnomocnictwa dołączone do protokołu z głosowania.
5. Termin i procedura oraz przesłanki do złożenia skargi do Sądu przez członka wspólnoty mieszkaniowej na uchwałę podjętą przez wspólnotę - uzasadnienie faktyczne i prawne skargi.
6. Przyczyny i przesłanki uchylenia przez Sąd podjętej uchwały przez wspólnotę mieszkaniową na skutek wniesienia skargi przez członka wspólnoty – skutki prawne i faktyczne dla wspólnoty mieszkaniowej.
7. Rola zarządcy nieruchomości/administratora w pracach zarządu wspólnoty, oraz jego wpływ na treść podejmowanych uchwał z uwzględnieniem uchwały odwołującej członków/członka zarządu oraz uchwał związanych ze zwiększeniem obciążeń finansowych członków wspólnoty mieszkaniowej.
8. Orzecznictwo sądowe w zakresie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.


MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA

POZNAŃ – 11 lipca 2013
Hotel Mercure Centrum, ul. Roosevelta 20
godz. 10.00 – 16.00

CENA SZKOLENIA

290 PLN/netto
(w cenę szkolenia wliczono: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, przerwy kawowe,
indywidualne konsultacje z ekspertem)


WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 12 ] 292 64 84
e-mail: szkolenie@meetingfactory.pl
fax: [ 12 ] 341 69 56

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.