news
 

Rozliczanie mediów i podatku śmieciowego według prawa, orzecznictwa i praktyki. Jak obciążać i jak rozliczać? Aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

21.08.2013, Katowice, 21 sierpnia 2013 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych m.in. zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej"


PROGRAM SZKOLENIA

1. Sprzedaż towarów i usług a odsprzedaż mediów w warunkach budynków wielolokalowych. Jak ją dokumentować? Jak dokumentować odsprzedaż z tytułu dostawy mediów do lokali? Jak rozliczać media, jak korygować przychody należne z tytułu odsprzedaży? Jak prowadzić ewidencję? Kiedy podatnik musi prowadzić ewidencję sprzedaży? Rewolucyjne zmiany w ustawie VAT – 2013 -2014. Kiedy refakturowanie poniesionych kosztów a kiedy zwrot kosztów? Korekta przychodów ze sprzedaży. Jak pogodzić rozliczenia finansowe wyniku finansowego z rozliczeniami z tytułu odsprzedaży mediów?
2. Podatek śmieciowy, czyli o deklarowaniu podatku i jego korekcie, zapłacie podatku i odpowiedzialności podatkowej podatnika. Rozliczanie kosztów podatku śmieciowego z użytkownikami lokali (np. z najemcami, z właścicielami lokali); aspekty prawne, podatkowe i księgowe.
3. Jak prowadzić rozliczenia, gdy gmina nie zawarła umowy o wywóz odpadów z firmą wywozową lub gdy gmina nie realizuje sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi?
4. Podatek śmieciowy a regulaminy wewnętrzne.
5. Zmiany w orzecznictwie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych, w tym dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

 

MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA

KATOWICE – 21 sierpnia 2013
EUROPROFES, ul. 3 Maja 13
wejście od ul. Stawowej 10
godz. 10.00 – 16.00

CENA SZKOLENIA
350 PLN/netto
(w cenę szkolenia wliczono: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, przerwy kawowe,
indywidualne konsultacje z ekspertem)

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 12 ] 292 64 84
e-mail: szkolenie@meetingfactory.pl, tel./fax: [ 12 ] 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.