news
 

Zamknięcie roku 2012 dla zarządców nieruchomości. Rozliczenia finansowe i bilans wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

25.09.2012, Kraków, 27 września 2012 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych m.in. zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej"


PROGRAM SZKOLENIA

1. Działalność statutowa i zarobkowa wspólnoty mieszkaniowej. Zdarzenia gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej, jako osoby ustawowej, w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

2. Sprzedaż i odsprzedaż działalności we wspólnocie mieszkaniowej

3. Prowadzenie ewidencji rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej

4. Podatek VAT i rozliczenia finansowe. Pośrednictwo w dostawie mediów do lokali właścicieli

5. Wynik finansowy i bilans działalności wspólnoty mieszkaniowej

6. Podatek dochodowy od osób prawnych i jego rozliczanie. Sporządzanie CIT – 8
i CIT – 8/0, krok po kroku. Korekta zeznania

7. Rozliczenia finansowe z właścicielami lokali, w tym z tytułu dostawy mediów do lokali. Rozliczenia roczne i śródroczne

8. Odpowiedzialność prawna i podatkowa wspólnoty mieszkaniowej, zarządu wspólnoty, firmy zarządzającej

9. Zapowiedź zmian w przepisach prawa

MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA

Hotel ASPEL
ul. Bratysławska 2, KRAKÓW
27 września 2012 r., godz. 10.00 – 16.00cena szkolenia: 350 PLN/netto
(w cenę szkolenia wliczono: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty,
indywidualne konsultacje z ekspertami)

WIĘCEJ INFORMACJI  POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 012 ] 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.