news
 

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi w spółdzielni mieszkaniowej. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej na tle obecnych przepisów i planowanych zmian ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych i o spółdzielniach

05.09.2012, Szczyrk, 5-7 wrzesnia 2012 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA
I. Projekty ustaw
1. Projekt poselski PO z dnia 5 kwietnia 2012 r. dotyczący nowych regulacji ogólnych – ustawa o spółdzielniach
2. Projekt poselski PO z dnia 5 kwietnia 2012 r. nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
3. Projekt senacki z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
II. Zagadnienia ogólne
1. Członkostwo w spółdzielni według ustawy Prawo spółdzielcze z 16 września 1982 r.
2. Regulacja szczególna w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 26 usm)
3. Omówienie członkostwa z projektów ustaw
III. Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi w spółdzielniach mieszkaniowych
1. Obowiązek zarządzania przez spółdzielnię mieszkaniową na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
(art. 1 ust. 3)
2. Zarząd powierzony na mocy art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (aktualne problemy)
3. Prawa i obowiązki poszczególnych osób zamieszkałych w spółdzielni (członków i nie będących członkami) zgodnie
z art. 4-6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
4. Pojęcie zarządu nieruchomością wspólną
5. Umowy o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej
6. Czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
IV. Stosowanie ustawy o własności lokali w spółdzielniach mieszkaniowych
1. Stosowanie ustawy o własności lokali wyłącznie w przypadkach wskazanych przez ustawodawę
(art. 1710 , art. 241ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 27 ust.2 i 3)
V. Wydzielanie wspólnot ze spółdzielni mieszkaniowych
1. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej – rodzaje wspólnot
2. Art. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – uchwała większości właścicieli liczonych udziałami
3. art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wyodrębniona własność wszystkich lokali w
nieruchomości – wspólnota z mocy prawa
4. Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową w zależności od jej rodzaju
5. Odłączanie się wspólnot od spółdzielni mieszkaniowej
6. Zmiana zarządu powierzonego – wprowadzenie zasad ustawy o własności lokali
7. Zarządzanie wspólnotą z udziałem spółdzielni mieszkaniowej – spółdzielnia członkiem wspólnoty
VI. Aktualne orzecznictwo sądów – nowe interpretacje dotyczące funkcjonowania spółdzielni

Cena:
950 zł netto

Termin:
5 – 7 września 2012 r.
OSW EXPLORIS
ul. Salmopolska 30, SZCZYRK

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KURSU POD NR TEL. ORGANIZATORA:
[ 012 ] 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.